Sortowanie międzyoperacyjne – Robot KUKA na torze jezdnym GRAUTH.

Informacje ogólne

Zaawansowane stanowisko sortowania międzyoperacyjnego wyrównujące dysproporcje wydajnościowe między niezależnymi liniami produkcyjnymi.

Szczegółowe informacje

Robot posadowiony na platformie toru jezdnego odpowiedzialny jest za pobieranie z linii produkcyjnej skrzydeł drzwiowych, odpowiednie ich sortowanie na jedno z 8 miejsc paletowych oraz odpowiednie uzupełnianie linii drzwiami z tych samych miejsc. Robot wykonuje kilka czynności, aplikacja dzięki czytnikom kodów kreskowych oraz integracjii z systemem ERP klienta wie dokładnie co należy zrobić z każdą nadjeżdżającą sztuką drzwi. Systemem obsługi sortowni jest autorskie oprogramowanie Rhino Warehouse (więcej w zakładce Software). Rhino Warehouse to w pełni konfigurowalna, intuicyjna aplikacja do tworzenia algorytmu pobierania, odkładania, sortowania produktu na linii produkcyjnej. Dzięki odpowiedniej konfiguracji stanowisko pozwala sortować drzwi na kierunki produkcyjne ale przede wszystkim niwelować różnice wydajnościowe między niezależnymi etapami produkcyjnymi.

Najwyższa jakość